In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het vak van verkopen. Meer beslissingen worden op directieniveau (C-level) genomen. Inkopers zijn veel beter geïnformeerd en voorbereid. De concurrentie is daarnaast aanzienlijk toegenomen. Door de achtereenvolgende economische crisissen zijn bedrijven en organisaties voorzichter geworden met investeren. Dit alles heeft geresulteerd in complexere koopbeslissingen en hogere eisen aan de sales professional. 

Peterson Company biedt ondersteuning aan bij het optimaliseren en bevorderen van de bedrijfsgroei. Maar hoe groeit de business? Peterson Company maakt gebruik van een unieke langdurig beproefde aanpak waardoor oorzaken van groeistagnatie snel kunnen worden geïdentificeerd. Vervolgens worden de beste oplossingen aangereikt en geïmplementeerd. Wij maken hierbij gebruik van 'value based selling'. Value based selling is een manier van verkopen die inspeelt op de behoeften van de klant. Concluderend, door specifiek te kijken naar wat de klant belangrijk vindt zorgen wij voor een duurzame groei en een gemotiveerd verkoopapparaat die leiden tot een betere winstgevendheid.

Onze kerncompetenties bestaan uit:

  • Sales development: vergroten van het verkooppotentieel op basis van een evaluatie van het verkoopteam en vervolgens het opstellen van een ontwikkelingstraject dat leidt tot de beste commerciële resultaten.

  • Management en leadership development: door de manier van leiding geven te optimaliseren helpen wij u de motivatie te verhogen en daarmee de gewenste resultaten te bereiken.